Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die Vereniging KINT hanteert bij lidmaatschap. Met als doel dat u weet wat de rechten en plichten van De Vereniging en de leden zijn. De voorwaarden regelen zaken die zich mogelijk kunnen voordoen. Dit document is overigens niet uitputtend. KINT gaat ervan uit dat problemen binnen de kaders van redelijkheid worden opgelost.

1.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die is afgesloten tussen KINT en het lid. De overeenkomst komt tot stand door het invullen van het daartoe bestemde inschrijfformulier en het bevestigen van KINT.

2. De jaarlijkse contributie is per 4-6-2014 € 63,00 (excl. BTW). Dit bedrag wordt vastgesteld per algemene ledenvergadering. De rekening wordt verstuurd naar het opgegeven factuuradres en moet binnen de termijn vermeld in de rekening worden betaald.

3. Leden ontvangen per post het KINT Nieuwsbulletin.

4. Leden kunnen bijeenkomsten van de Vereniging bezoeken tegen gereduceerde tarieven.

5. Leden krijgen toegang tot het ledendeel van de website van KINT.

6. Leden mogen deelnemen aan de diverse commissies van KINT.

7. Afzeggen van uw lidmaatschap gaat per kalenderjaar en kan per e-mail naar info@kint.nl. Doet u dit voor 1 december anders zijn wij genoodzaakt een nieuw kalenderjaar in rekening te brengen.

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de statuten van De Vereniging KINT.

Mail ons!

Heeft uzelf een interessant onderwerp waarvan u denkt dat dit op deze site past of in het KINT Nieuwsbulletin, mail dan naar info@kint.nl

KINT Congres 2018

30 mei
Louwman & Parqui Raamsdonksveer

Schrijf u nu in via deze site

 

 

Word ook
lid van
KINT

Meld je hier aan als lid van KINT

Advertentie

TUVRheinland J&J Servicing Europe NDT bv